nugerinti

nugẽrinti tr. 1. per daug gerinant, dailinant pagadinti: Gerino gerino kamantus ir nugẽrino Ėr. 2. numaldyti, nuraminti: Niekaip negalima jo nugẽryt – vis susiraukęs ir susiraukęs Skr. Supykęs vaikas šmurgeliuo[ja] kampe, eik nugeryt Skr. Širdingą žmogų nugẽrink, t. y. kas pasišiaušęs J. Nugẽrina šunį vagis, kad nelotų J. Nugerink šunį, kad nekąstų Šts. \ gerinti; apgerinti; atsigerinti; įsigerinti; nugerinti; pagerinti; prigerinti; sugerinti; užgerinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apgerinti — apgẽrinti tr. 1. apraminti, apmaldyti; aptramdyti: Žemaičius, norėdamu dar apgerinti, masino, jog anie, pagrįžusys į namus, liuosais gyvens S.Dauk. 2. refl. žr. pagerinti 2 (refl.): Apsigẽrino šuo įšokęs į ratus Dr. Apsigẽrink šunims, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsigerinti — atsigẽrinti 1. lygintis, geru atmokėti, atsidėkoti: Žemaičiai, norėdami atsigerinti savo dievams už padėjimą, aštuonis vokyčius sudegino M.Valanč. Aš tamstai teip atsigerinsiu, kaip žmonės geba už gerus darbus atsigerinti BsPII13. Kuo gi tau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gerinti — gẽrinti ( yti), ina, ino K, Š 1. tr. geresnį daryti, taisyti, tobulinti: Gẽrinu lauką J. Žemė buvo gerinama kas metai rš. Gẽrina kiaulių ėdesį Dkš. Gẽrinti valgį pridedant taukų J. Geru paveikslu reikia gẽrinti žmones A.Baran. Mes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulankoti — tr. padaryti palankų, patraukti į savo pusę, įtikti: Negalėsi jo nulankoti Gr. Reik jį nulankoti (nugerinti, pavaišinti) Vl. Kaip tu nulenksi gailą anytėlę ir nulankosi šauną motelę? KlvD327. Moteriškė tur vyrą nulenkti, nulankoti KII78. lankoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagerinti — pagẽrinti 1. tr. geresnį padaryti, pataisyti, patobulinti: Pagẽrinau jums barščius, t. y. pridėjau uždarą, smetoną J. Ne žodžiai mane pagerino, bet mūrininko geri darbai rš. Tarybų Sąjungoje leidžiamos milžiniškos lėšos darbo sąlygoms pagerinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigerinti — prigẽrinti 1. tr. numaldyti, nuraminti: Prigerink [vaiką], kad neverktų Lp. | refl. tr.: Prisigẽrink šunis ir prieisi Pln. 2. refl. prisimeilinti, įsiteikti: Navikui gana greitai pavyko prisigerinti ir susitarti dėl nuomos rš. Jis pirma… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugerinti — sugẽrinti tr. sutaikinti: Sugerinti draugus nepasisekė rš. | refl.: Jie susipyksta ir vėl susigẽrina Alv. Susigẽrinom su vyru Mrc. Peikštėsi peikštėsi ir vėl susgẽrino! Lp. Susipykę, idant susigerintų Jzm. gerinti; apgerinti; atsigerinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užgerinti — užgẽrinti tr. 1. atitaisyti, užglostyti: Geidžiame kaip nors tą piktą užgerinti ir pataisyti Pron. 2. bažn. permaldauti: Žmogus net savo vaikus degindavo, kad tiktai užgerintų ir labiaus dievams įtiktų J.Bil. gerinti; apgerinti; atsigerinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įsigerinti — įsigẽrinti įsiteikti, pataikauti: Stengėsi žmonėms įsigerinti A.Vencl. gerinti; apgerinti; atsigerinti; įsigerinti; nugerinti; pagerinti; prigerinti; sugerinti; užgerinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.